мар 17, 2016
|
Община

Проект „Обучения и заетост за младите хора по ОП "РЧР" 2014-2020г. чрез Агенция по заетостта в качеството си на конкретен бенефициент

 

 

Община Горна Малина сключи договор № ОЗМ -1-18-05-156≠5 от 02.03.2016 г. с Агенция по заетостта в качеството си на конкретен бенефициент за срок от 6 месеца, на стойност 19 177,20 лв.

Целева група по проект са безработни младежи до 29 годишна възраст. От 14.03.2016 г. шест младежи са наети на длъжности „Технически сътрудник”, „Младши специалист МДТ”, „Технически изпълнител – архив”, „Младши счетоводител”, Младши специалист „Европейски и вътрешни проекти”.

авг 18, 2015
|
Община

Поради повишаване на опасността от възникване на пожари в селското стопанство и с цел подобряване на превантивната дейност и намаляване до минимум на вредните последствия и щетите от тях ...

 

Изтегли заповед 24.00-8.1

В началото на страницата