Свободни работни места

ДБТ Ихтиман обявява следните свободни работни места

Изтегли свободни работни места (.xls)

Насърчителни мерки за заетост и обучение

За вас работодатели

ДБТ Ихтиман

уведомяват работодателите, че разполагат с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/
през месец АПРИЛ 2016 г.,

 

Изтегли пълен списък мерки (.xls)

 
ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ
 
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
 
Дирекции "Бюро по труда" Ихтиман

Младежка заетост

ДБТ Ихтиман информира, че

нови 1 100 работни места се откриват по схема „Младежка заетост“ на ОП РЧР

 

Поради големия интерес на безработни младежи до 29 години включително и работодатели към схема „Младежка заетост“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Агенцията по заетостта удължава срока за набиране на заявки за свободни работни места до 30.06.2016 г.

Целта на схемата е да се повиши конкурентоспособността на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване или обучение по време на работа. Това ще улесни прехода от образование към заетост и ще доведе до натрупване на ценен професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели.

Поради изчерпване на средствата за субсидиране на заетост и разкриване на свободни работни места за младежи в София-град Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. взе решение за увеличаване финансовия ресурс от Европейския социален фонд с 5 млн. лв. Така ще бъдат разкрити допълнително най-малко 1 100 работни места за младежи с адресна регистрация на територията на София-град.

Агенцията по заетостта, в качеството си на Конкретен бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №2014BGО5М90PО01-1.2014.001 – „Младежка заетост”, припомня на заинтересованите лица, че финансирането на дейностите по схемата за София-град и страната е от два различни източника – Европейски социален фонд и Инициатива за младежка заетост.

Работодателите могат да подават заявки за разкриване на свободни работни места за младежи, които имат регистрация в  бюрата по труда, както на територията на София-град, така и в цялата страна. Срокът за кандидатстване по схема „Младежка заетост” се увеличава до 30.06.2016 г. или до изчерпване на финансовия ресурс. Всички документи ще се обработват по реда на тяхното постъпване.

 *Документите, необходими за кандидатстване по схема „Младежка заетост” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., може да изтеглите от

https://www.az.government.bg/pages/ophrd-2014-2020-procedura-mladezhka-zaetost/

 

Изтегли оригинален текст (.pdf)

 

Процедура "Обучения и заетост"

ДБТ ИХТИМАН
ще проведе информационни срещи във връзка със стартирането на
Процедура "Обучения и заетост" на следните дати:
·          На 17.03.2016 г. в ДБТ Ихтиман, в Център „Работа” от 11.00 часа
·          На 17.03.2016 г. в сградата на Община Костенец  от 14.00 часа
·          На 18.03.2016 г. в сградата на Община Елин Пелин  от 11.00 часа
·          На 18.03.2016 г. в сградата на Община Горна Малина  от 14.00 часа
Каним всички работодатели, желаещи да се включат в схема „Обучения и заетост”, да посетят информационните срещи, организирани от ДБТ Ихтиман.
 
 

Обява за работа 02.02.2016 г.

О Б Я В А

„СЪНИ КО” ЕООД търси да назначи шофьор за превоз на деца и ученици на територията на община Горна Малина.

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

-         Валидно свидетелство за управление на МПС – категория “D”;

-         Удостоверение за психическа годност;

-         Професионална компетентност;

-         Възраст – до 60 години.

 

За контакт: Иво Белев, тел: 0888 37 15 93 или 0878 37 15 93

НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТКИ ЗА БРАНЕ НА ЯГОДИ В ИСПАНИЯ

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ГР. ИХТИМАН

 

ОБЯВЯВА

 

НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТКИ ЗА БРАНЕ НА ЯГОДИ В ИСПАНИЯ.

ПО ДВЕ ОФЕРТИ СЪС СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТКИТЕ:

 

ПО ОФЕРТА №3461 ИЗИСКАНИЯТА СА:

  • ЖЕНИ МЕЖДУ 20 И 40 ГОДИНИ
  • С ОПИТ В БРАНЕТО НА ЯГОДИ
  • СПОСОБНИ ДА ИЗДЪРЖАТ НА НАЧИНА НА БРАНЕ НА ЯГОДИ, КАКТО И НА ВИСОКИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ПРОЛЕТТА В ПАРНИЦИТЕ.
  • СРОК НА ЗАПИСВАНЕ - 12.00 Ч. НА 15 ЯНУАРИ 2016 Г.

 

ПО ОФЕРТА №3462 ИЗИСКАНИЯТА СА:

  • ЖЕНИ МЕЖДУ 18 И 40 ГОДИНИ
  • С ОПИТ В СЕЛСКОСТОПАНСКАТА РАБОТА
  • СПОСОБНИ ДА ИЗДЪРЖАТ НА НАЧИНА НА БРАНЕ НА ЯГОДИ, КАКТО И НА ВИСОКИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ПРОЛЕТТА В ПАРНИЦИТЕ.
  • СРОК НА ЗАПИСВАНЕ - 12.00 Ч. НА 11 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ – ДБТ ИХТИМАН

И ФИЛИАЛИТЕ В ГР. КОСТЕНЕЦ И ГР. ЕЛИН ПЕЛИН


 

За Вас работодатели


Изтегли  насърчителни средства за работодатели


Дирекция бюро по труда "Ихтиман" обявява процедура за прием на заявки и подбор на работодатели по програма за обучение и заетост на продължително безработни лицатели

В началото на страницата