Протокол № 33/01.11.2015 г.

Изтегли протокол 33

Решение № 141/01.11.2015 г.

Изтегли решение 141

Решение № 140/01.11.2015 г.

Изтегли решение 140

Решение № 139/01.11.2015 г.

Изтегли решение 139

Решение № 138/01.11.2015 г.

Изтегли решение 138

Протокол № 32/01.11.2015 г.

Изтегли протокол 32

Решение № 137/01.11.2015 г.

Изтегли решение 137

Протокол № 31/31.10.2015 г.

Изтегли протокол 31

Решение № 136/31.10.2015 г.

Изтегли решение 136

Решение № 135/31.10.2015 г.

Изтегли решение 135

Протокол № 30/30.10.2015 г.

Изтегли протокол 30

Решение № 134/30.10.2015 г.

Изтегли решение 134

Решение № 133/30.10.2015 г.

Изтегли решение 133

Решение № 132/30.10.2015 г.

Изтегли решение 132

Решение № 131/30.10.2015 г.

Изтегли решение 131

Решение № 130/30.10.2015 г.

Изтегли решение 130

Решение № 129/30.10.2015 г.

Изтегли решение 129

Определение на съда с вх. № 141/29.10.2015 г.

Изтегли определение на съда

Протокол № 29/28.10.2015 г.

Изтегли протокол 29

Решение № 126/28.10.2015 г.

Изтегли решение 126

Жалба с входящ № 131/27.10.2015 г.

Изтегли жалба 131

Протокол № 28/27.10.2015 г.

Изтегли протокол 28

Решение № 125/27.10.2015 г.

Изтегли решение 125

Решение № 124/27.10.2015 г.

Изтегли решение 124

Решение № 123/27.10.2015 г.

Изтегли решение 123

Решение № 122/27.10.2015 г.

Изтегли решение 122

Протокол № 27/26.10.2015 г.

Изтегли протокол 27

Решение № 121/26.10.2015 г.

Изтегли решение 121

Решение № 120/26.10.2015 г.

Изтегли решение 120

Решение № 119/26.10.2015 г.

Изтегли решение 119

Решение № 118/26.10.2015 г.

Изтегли решение 118

Решение № 117/26.10.2015 г.

Изтегли решение 117

Решение № 116/26.10.2015 г.

Изтегли решение 116

Решение № 115/26.10.2015 г.

Изтегли решение 115

Решение № 114/26.10.2015 г.

Изтегли решение 114

Решение № 113/26.10.2015 г.

Изтегли решение 113

Решение № 112/26.10.2015 г.

Изтегли решение 112

Решение № 111/26.10.2015 г.

Изтегли решение 111

Решение № 110/26.10.2015 г.

Изтегли решение 110

Решение № 109/26.10.2015 г.

Изтегли решение 109

Решение № 108/26.10.2015 г.

Изтегли решение 108

Протокол № 26/25.10.2015 г.

Изтегли протокол 26

Решение № 107/25.10.2015 г.

Изтегли решение 107

Протокол № 25/25.10.2015 г.

Изтегли протокол 25

Решение № 106/25.10.2015 г.

Изтегли решение 106

Решение № 105/25.10.2015 г.

Изтегли решение 105

Решение № 104/25.10.2015 г.

Изтегли решение 104

Протокол № 24/24.10.2015 г.

Изтегли протокол 24

Решение № 103/24.10.2015 г.

Изтегли решение 103

Протокол № 23/23.10.2015 г.

Изтегли протокол 23

Решение № 102/23.10.2015 г.

Изтегли решение 102

Решение № 101/23.10.2015 г.

Изтегли решение 101

Решение № 100/23.10.2015 г.

Изтегли решение 100

Решение № 99/23.10.2015 г.

Изтегли решение 99

Решение № 98/23.10.2015 г.

Изтегли решение 98

Решение № 97/23.10.2015 г.

Изтегли решение 97

Решение № 96/23.10.2015 г.

Изтегли решение 96

Протокол № 22/21.10.2015 г.

Изтегли протокол 22

Решение № 95/21.10.2015 г.

Изтегли решение 95

Решение № 94/21.10.2015 г.

Изтегли решение 94

Решение № 93/21.10.2015 г.

Изтегли решение 93

Решение № 92/21.10.2015 г.

Изтегли решение 92

Решение № 91/21.10.2015 г.

Изтегли решение 91

Решение № 90/21.10.2015 г.

Изтегли решение 90

Решение № 89/21.10.2015 г.

Изтегли решение 89

Решение № 88/21.10.2015 г.

Изтегли решение 88

Решение № 87/21.10.2015 г.

Изтегли решение 87

Протокол № 21/14.10.2015 г.

Изтегли протокол 21

Решение № 86/14.10.2015 г.

Изтегли решение 86

Решение № 85/14.10.2015 г.

Изтегли решение 85

Решение № 84/14.10.2015 г.

Изтегли решение 84

Решение № 83/14.10.2015 г.

Изтегли решение 83

Решение № 82/14.10.2015 г.

Изтегли решение 82

Протокол № 20/10.10.2015 г.

Изтегли протокол 20

Решение № 81/10.10.2015 г.

Изтегли решение 81

Протокол № 19/07.10.2015 г.

Изтегли протокол 19

Решение № 80/07.10.2015 г.

Изтегли решение 80

Протокол № 18/03.10.2015 г.

Изтегли протокол 18

Решение № 79/03.10.2015 г.

Изтегли решение 79

Протокол № 17/02.10.2015 г.

Изтегли протокол 17

Протокол № 16/30.09.2015 г.

Изтегли протокол 16

Решение № 78/30.09.2015 г.

Изтегли решение 78

Жалба № 41/28.09.2015 г.

Изтегли жалба 41

Протокол № 15/28.09.2015 г.

Изтегли протокол 15

Решение № 77/28.09.2015 г.

Изтегли решение 77

Решение № 76/25.09.2015 г.

Изтегли решение 76

Решение № 75/25.09.2015 г.

Изтегли решение 75

Решение № 74/25.09.2015 г.

Изтегли решение 74

Протокол № 14/25.09.2015 г.

Заседанието на ОИК Горна Малина на 25.09.2015 г. е насрочено за 13.00 ч.

Изтегли протокол 14

Протокол № 13/23.09.2015 г.

Изтегли протокол 13

Решение № 73/23.09.2015 г.

Изтегли решение 73

Протокол № 12/22.09.2015 г.

Заседанието на ОИК Горна Малина на 22.09.2015 г. е насрочено за 18.30 ч.

Изтегли протокол 12

Решение № 72/22.09.2015 г.

Изтегли решение 72

Решение № 71/20.09.2015 г.

Изтегли решение 71

Решение № 70/20.09.2015 г.

Изтегли решение 70

Решение № 69/20.09.2015 г.

Изтегли решение 69

Решение № 68/20.09.2015 г.

Изтегли решение 68

Решение № 67/20.09.2015 г.

Изтегли решение 67

Решение № 66/20.09.2015 г.

Изтегли решение 66

Решение № 65/20.09.2015 г.

Изтегли решени 65

Решение № 64/20.09.2015 г.

Изтегли решение 64

Решение № 63/20.09.2015 г.

Изтегли решение 63

Решение № 62/20.09.2015 г.

Изтегли решение 62

Решение № 61/20.09.2015 г.

Изтегли решение 61

Решение № 60/20.09.2015 г.

Изтегли решение 60

Решение № 59/20.09.2015 г.

Изтегли решение 59

Решение № 58/20.09.2015 г.

Изтегли решение 58

Решение № 57/20.09.2015 г.

Изтегли решение 57

Решение № 56/20.09.2015 г.

Изтегли решение 56

Протокол № 11/20.09.2015 г.

заседанието на ОИК Горна Малина на 20.09.2015 г. е насрочено за 13.00 ч.

Изтегли протокол 11

Протокол № 10/18.09.2015 г.

Заседанието на ОИК Горна Малина на 18.09.2015 г. е насрочено за 15.00 ч.

Изтегли протокол 10

Решение № 55/18.09.2015 г.

Изтегли решение 55

Решение № 54/18.09.2015 г.

Изтегли решение 54

Протокол № 9/17.09.2015 г.

Заседанието на ОИК Горна Малина на 17.09.2015 г. е насрочено за 14.00 ч.

Изтегли протокол 9

Решение № 53/17.09.2015 г.

Изтегли решение 53

Решение № 52/17.09.2015 г.

Изтегли решение 52

Решение № 51/17.09.2015 г.

Изтегли решение 51

Протокол № 8/16.09.2015 г.

Заседанието на ОИК Горна Малина на 16.09.2015 г.  е насрочено за  15.00 ч.

Изтегли протокол 8

Решение № 50/16.09.2015 г.

Изтегли решение 50

Жалби №17 и №18 от общински ръководител и пълномощник на ПП ГЕРБ 16.09.2015г.

Изтегли жалби

Протокол № 7/15.09.2015 г.

Заседанието на ОИК Горна Малина на 15.09.2015 г. е насрочено за 10.00 ч.

Изтегли протокол 7

Решение № 49/15.09.2015 г.

Изтегли решение 49

Решение № 48/15.09.2015 г.

Изтегли решение 48

Решение № 47/15.09.2015 г.

Изтегли решение 47

Жалба от общински ръководител и пълномощник на ПП ГЕРБ

Жалба от общински ръководител и пълномощник на ПП ГЕРБ

Протокол № 6/14.09.2015 г.

Заседанието на ОИК Горна Малина на 14.09.2015 г. е насрочено за 17.00 ч.

Изтегли протокол 6

Решение № 46/14.09.2015 г.

Изтегли решение 46

Решение № 45/14.09.2015 г.

Изтегли решение 45

Решение № 44/14.09.2015 г.

Изтегли решение 44

Решение № 43/14.09.2015 г.

Изтегли решение 43

Решение № 42/14.09.2015 г.

Изтегли решение 42

Решение № 41/14.09.2015 г.

Изтегли решение 41

Решение № 40/14.09.2015 г.

Изтегли решение 40

Решение № 39/14.09.2015 г.

Изтегли решение 39

Решение № 38/14.09.2015 г.

Изтегли решение 38

Решение № 37/14.09.2015 г.

Изтегли решение 37

Решение № 36/14.09.2015 г.

Изтегли решение 36

Решение № 35/14.09.2015 г.

Изтегли решение 35

Решение № 34/12.09.2015 г.

Изтегли решение 34

Решение № 33/14.09.2015 г.

Изтегли решение 33

Решение № 32/14.09.2015 г.

Изтегли решение 32

Решение № 31/14.09.2015 г.

Изтегли решение 31

Решение № 30/14.09.2015 г.

Изтегли решение 30

Решение № 29/14.09.2015 г.

Изтегли решение 29

Решение № 28/14.09.2015 г.

Изтегли решение 28

Решение № 27/14.09.2015 г.

Изтегли решение 27

Протокол № 5/14.09.2015 г.

Заседанието на ОИК Горна Малина на 14.09.2015 г. е насрочено за 10.00 ч.

Изтегли протокол 5

Протокол № 4/13.09.2015 г.

Заседанието на ОИК Горна Малина на 13.09.2015 г. е насрочено за 15.00 ч.

Изтегли протокол 4

Решение № 26/13.09.2015 г.

Изтегли решение 26

Решение № 25/13.09.2015 г.

Изтегли решение 25

Решение № 24/13.09.2015 г.

Изтегли решение 24

Решение № 23/13.09.2015 г.

Изтегли решение 23

Решение № 22/13.09.2015 г.

Изтегли решение 22

Решение № 21/13.09.2015 г.

Изтегли решение 21

Решение № 20/13.09.2015 г.

Изтегли решение 20

Решение № 19/13.09.2015 г.

Изтегли решение 19

Решение № 18/12.09.2015 г.

Изтегли решение 18

Решение № 17/12.09.2015 г.

Изтегли решение 17

Решение № 16/12.09.2015 г.

Изтегли решение 16

Решение № 15/12.09.2015 г.

Изтегли решение 15

Решение № 14/12.09.2015 г.

Изтегли решение 14

Решение № 13/12.09.2015 г.

Изтегли решение 13

Решение № 12/12.09.2015 г.

Изтегли решение 12

Решение № 11/12.09.2015 г.

Изтегли решение 11

Решение № 10/12.09.2015 г.

Изтегли решение 10

Протокол № 3/12.09.2015 г.

Заседанието на ОИК Горна Малина на 12.09.2015 г. е насрочено за 09.00 ч.

Изтегли протокол. 3

Решение № 9/12.09.2015 г.

Изтегли решение 9

Протокол № 2/10.09.2015 г.

Заседанието на ОИК Горна Малина на 10.09.2015 г. е насрочено за 10.00 ч.

Изтегли протокол 2

Решение № 8/10.09.2015 г.

Изтегли решение 8

Решение № 7/10.09.2015 г.

Изтегли решение 7

Решение № 6/08.09.2015 г.

Изтегли решение 6

Решение № 5/08.09.2015 г.

Изтегли решение 5

Решение № 4/08.09.2015 г.

Изтегли решение 4

Решение № 3/08.09.2015 г.

Изтегли решение 3

Решение № 2/08.09.2015 г.

Изтегли решение 2

Протокол № 1/08.09.2015 г.

Заседанието на ОИК Горна Малина на 08.09.2015 г. е насрочено за 09.00 ч.

Изтегли протокол 1

Решение № 1/08.09.2015 г.

Изтегли решение 1
В началото на страницата