Община Горна Малина е в непосредствена близост до двете основни пътни артерии в страната, автомагистрала “Хемус” – 15 км и автомагистрала “Тракия” – 25 км .
През територията на общината преминава главен път № 6 София – Бургас с отклонение през проходите “Витиня” и “Арабаконак” за връзка с магистрала “Хемус” и Северна Бъргария. Също така минава и подбалканската ж.п. линия София – Карлово – Бургас и четвъртокласни пътища, свързващи населените места.
Републиканската пътна мрежа на територията на Общината включва пътища с обща дължина 114 км., която се разделя по класове, както следва:
• Пътища І-ви клас – 21,0 км.
• Пътища ІІІ-ти клас – 30,2 км.
• Пътища ІV-ти клас – 62,8 км.
По видове настилка пътната мрежа в общината изцяло е покрита с трайна асфалтова настилка.

• Разстояния до летища
         Летище София 27 км.
         Летище Бургас 338 км.
         Летище Варна 435 км.
         Летище Пловдив 145 км.

• Разстояния до пристанища
         Морско пристанище Бургас 338 км
         Морско пристанище Варна 440 км.
         Речно пристанище Русе 298 км.
 

 Разписание на автобусите
 
 
   Разписание на маршрутните линии на фирма “ Съни Ко “ ООД – тел.: 0885 99 99 59
 
тръгва  тръгва  тръгва тръгва тръгва тръгва тръгва тръгва тръгва пристига
 село Долно Камарци  село Стъргел село Горно Камарци село Макоцево село Чеканчево село Саранци село Осойца село Негушево село Горна Малина София автогара "Герена"
 06,30  06,35  06,40      06,52    07,00  07,05  07,35
       06,35  06,38  06,42      06,50  07,30
       08,15  08,10  08,20      08,30  09,04
 10,00  9,55  09,50      10,07    10,15    10,45
       12,00  12,05  12,10  11,40    12,18  12,49
 14,40  14,35  14,30      14,48    14,53  15,00  15,30
       16,20  16,25  16,30  16,10  16,35  16,40  17,09
 
 
 тръгва пристига пристига пристига пристига пристига пристига пристига пристига пристига
 София автогара "Герена" село Горна Малина село Негушево село Осойца село Саранци село Чеканчево село Макоцево село Горно Камарци село Стъргел село Долно Камарци
 07,30  07,55      08,05  08,10  08,15      
 09,00  09,25  09,30    09,35      09,50  09,55  10,00
 11,00  11,25    11,40  11,55  12,05  12,00      
 13,40  14,05  14,11    14,20      14,30  14,35  14,40
 15,30  15,55    16,10  16,15  16,25  16,20      
 17,30  17,55  18,05    18,10      18,25  18,30  18,35
 19,30  20,00  20,07  20,14  20,26  20,29  20,32      
 
Забележка: не се изпълняват в неделни и празнични дни от Макоцево - 06,35 часа и от София - 19,30 часа
 
 
  Разписание на маршрутните линии на фирма “ Елина - 3.1“ ЕООД
 
 делнично
 

Байлово тръгва

Белопопци тръгва Горна Малина тръгва Гайтанево тръгва Априлово тръгва  Долна  Малина тръгва 

Петково тръгва

Елин Пелин тръгва Григорево тръгва  София пристига
         06,30  06,35  06,40 06,45  06,50   07,10
 06,40 06,45   06,55   07,00   07,05  07,10      
     08,05          08,20  08,15  08,40
       08,30  08,40  08,45  08,50  08,55  09,00  09,15
     10,30    10,40  10,45  10,50  10,55

11,00

 11,20
       13,10  13,20  13,25  13,30  13,35  13,40  14,00
 14,15  14,20  14,25    14,35  14,40  14,45  14,50  14,55  15,15
 16,40  16,45  17,05  17,00  17,10  17,15  17,20  17,25  17,30  17,50
         18,30  18,35  18,40  18,45  18,50  19,10
 
 делнично
 
София тръгва Григорево пристига  Елин Пелин пристига Петково пристига Долна Малина пристига  Априлово пристига  Гайтанево пристига  Горна Малина приситга Белопопци пристига  Байлово пристига
     07,15  07,20   07,25   07,30    07,40    
 07,38  08,00  08,05  08,10  08,15  08,20  08,30      
 09,30  09,50  09,55  10,00  10,05  10,10    10,15    
     12,00  12,05  12,10  12,15    12,20    
12,10  12,30  12,35  12,40  12,45  12,50  13,00      
13,10  13,30  13,35  13,40  13,45  13,50    13,55   14,00   14,05
14,40  15,00  15,05  15,10  15,15  15,20        
16,10  16,30  16,35  16,40  16,45  16,50  17,00  17,05 17,10 17,15
18,15  18,35  18,40  18,45  18,50  18,55  19,05      
 19,20  19,40  19,45  19,50  19,55  20,00    20,05  20,10  20,15
 
събота 
 
Байлово тръгва Белопопци тръгва Горна Малина тръгва Гайтанево тръгва Априлово тръгва Долна Малина тръгва  Петково тръгва  Елин Пелин тръгва  Григорево тръгва  София пристига
06,40  06,45  06,50     07,00  07,05  07,10   07,15   07,20  07,40
         08,40  08,45  08,50  08,55  09,00  09,20
       10,30   10,40  10,45  10,50  10,55    
       14,40  14,50  14,55  15,00  15,05 15,10  15,30
       17,10  17,20  17,25  17,30  17,35  17,40  18,00
 
София тръгва Григорево пристига Елин Пелин пристига Петково пристига Долна Малина пристига Априлово пристига Гайтанево пристига Горна Малина пристига Белопопци пристига Байлово пристига
 08,00   08,20   08,25  08,30  08,35  08,40        
 09,20  09,40  09,45  09,50  09,55  10,00  10,10      
     12,30  12,35  12,40  12,45  12,55      
 16,00  16,20  16,25  16,30  16,35  16,40  16,50      
 18,15  18,35  18,40  18,45  18,50  18,55  19,05      
 19,20  19,40  19,45  19,50  19,55  20,00    20,05  20,10  20,15 
 
неделя 
 
София тръгва Григорево пристига Елин Пелин пристига Петково пристига Долна Малина пристига Априлово пристига Гайтанево пристига Горна Малина пристига Белопопци пристига Байлово пристига
 09,00   09,20    09,25    09,30    09,35  09,40  09,50      
 12,10  12,30  12,35  12,40  12,45  12,50  13,00      
 16,00  16,20  16,25  16,30  16,35   16,40  16,50      
 18,15  18,35  18,40  18,45  18,50  18,55  19,05      
 19,20  19,40  19,45  19,50  19,55  20,00    20,05 20,10   20,15
В началото на страницата