Заседания на Общински съвет и постоянни комисии

Насрочени са заседания на общински съвет и на постоянни комисии за 20.04 и 27.04
За повече информация - Дневен ред

Предложение с изх. № 61.00-46/18.03.2016 год.

Предложение с изх. № 61.00-46/18.03.2016 год.

Предложение с изх. № 91.00-33 (1)/18.03.2016 год.

Предложение с изх. № 91.00-33 (1)/18.03.2016 год.

Заседания на Общински съвет и постоянни комисии

Заседания на комисии насрочени за 21.03.2016 г., ще се проведат в стая 23 на общински съвет Горна Малина.

Заседание на Общински съвет ще се проведе на 25.03.2016 г. в зала 9 в сградата на общинска администрация.

Предложение с изх. № 61.00-31/16.02.2016 год.

Заседание на Общински съвет 22.02.2016 г.

Заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 22.02.2016г. (вторник) от 9:00 часа в зала 9 в сградата на общинската администрация.

Изтегли дневен ред

Спешно заседание на Общински съвет 29.01.2016 г.

Спешно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 29.01.2016г. (петък) от 9:30 часа в зала 9 в сградата на общинската администрация.

 

Предложение с изх. № 61.00-22/13.01.2016 год.

Предложение с изх. № 61.00-20/13.01.2016 год.

Спешно заседание на Общински съвет 29.12.2015 г.

Спешно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 29.12.2015г. (вторник) от 9:00 часа в зала 9 в сградата на общинската администрация.

 

Предложение за предоставяне на пасища, мери и ливади

Предложение за предоставяне на пасища, мери и ливади на Венцислав Кирилов Николов. На основание чл. 37и, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи настоящото предложение може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Елинпелинския районния съд.

 

Изтегли предложение

Предложение до Общински съвет

Предложение за предоставяне на пасища, мери и ливади на ET “Драгон – Петър Якимов”. На основание чл. 37и, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи настоящото предложение може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Елинпелинския районния съд.

 

Изтегли предложение

Спешно заседание на Общински съвет 09.12.2015 г.

Спешно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 09.12.2015г. (сряда) от 9:00 часа в зала 9 в сградата на общинската администрация.

 

Заседание на новоизбрания Общински съвет

Заседание на новоизбрания Общински съвет, което ще се проведе на 13.11.2015г. (петък) от 11:00 часа в Голяма зала на Общинска администрация Горна Малина, пл."Родолюбие" 1, гр. Горна Малина

За повече информация:

Заседание на общински съвет 01.10.2015г.

За пълен текст - Изтегли pdf

Заседание на общински съвет 11.09.2015г.

За пълен текст - Изтегли pdf
В началото на страницата